Service

STOIBAS is een eenmansbedrijf wat voor de 24- uur storing afhandeling indien mogelijk zelf de storing zal oplossen. Mocht er onverhoopt een storing voorvallen waar STOIBAS niet aan de gestelde response tijd kan voldoen is er een back-up storingsdienst contractueel vastgelegd.

In geval van persoonlijke uitval van mijzelf, denk hierbij aan langdurige ziekte of vakantie is in de basis overeenkomst een daarvoor geldende standaard voorwaarden met een daadwerkelijke oplossing opgenomen.

Indien er onderaannemers worden ingeschakeld zullen deze zorgvuldig worden geselecteerd op basis van kwaliteit, kennis, kunde en prijs.

Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd door onderaannemers zal STOIBAS ten aller tijden toezien op de afhandeling van de werkzaamheden en of er de juiste acties zijn genomen.