Instructies

STOIBAS kan op locatie bij u instructies geven voor het gebruik en de handelingsvolgorde bij calamiteiten van installaties zoals:
Hierbij kunt u denken aan instructie voor onder andere uw BHV- organisatie, technische en/of facilitaire dienst.