Beheer

STOIBAS kan aanvullend aan de sprinklerbasis ook de gekoppelde watervoorziening, sprinkler- en brandmeld centrale, kleine blusmiddelen en verdere specifieke wensen worden beheren.

Mocht er in een onderhoudsovereenkomst sprake zijn van onder aanneming zal dit nadrukkelijk in de overeenkomst worden vermeld.